Jak správně napsat dodatek k nájemní smlouvě

V poslední době, kdy je pro jednotlivce i páry složitější dosáhnout na financování vlastního bydlení přicházejí ke slovu nájmy bytových prostor. Může se jednat o vhodné řešení situace, ale jen v případě, že víte, co tato alternativa bydlení obnáší. Víte, co byste měli vědět o nájmu, nájemní smlouvě i o jejím dodatku? 

Největším snem velké skupiny lidí je koupě vlastního bytu či domu. Nechtějí totiž řešit, že musí každý měsíc posílat pronajímateli peníze a po několika letech mohou skončit na dlažbě. Většině lidí se nelíbí ani představa toho, že po letech placení nájmu nebudou mít vlastní nemovitost, kterou by se zajistili na období stáří. Protože je ale finanční situace na poli získávání hypoték poměrně složitá, většina těchto lidí skončí trvale (nebo alespoň na přechodnou dobu) v nájemním bytě. 

Na druhé straně tu jsou jedinci, pro které je vlastnictví bytu či domu noční můra číslo jedna. Vlastnictví nemovitosti vnímají jako omezení. Jedná se většinou mladé lidi, kteří se orientují spíše na cestování a získávání nových zážitků.  

Nakonec tu máme ty, kteří nějaký byt či dům vlastní, a protože ho aktuálně nutně nepotřebují, prostory by rádi pronajímali ostatním. 

Pojďte se spolu s námi podívat na to, jak vše v pořádku zvládnout. 

Nájemní smlouva 

Nájemní smlouva je dokument, který upravuje vztahy mezi pronajímajícím a nájemcem a určuje rozsah práv a povinností obou stran. 

V nájemní smlouvě nesmí chybět: 

 • Identifikace obou stran (jména, příjmení, trvalé bydliště, rodná čísla) 
 • Identifikace místa nájmu (byt/dům s číslem XY, podlaží, ulice, velikost, parcela…) 
 • Oprávnění k používání bytu nájemcem 
 • Rozsah práv nájemce 
 • Rozsah povinností nájemce (např. hlásit opravy nad určitou peněžní částku, informovat o domácích mazlíčcích…) 
 • Rozsah práv pronajímatele (pravidelná kontrola bytu…) 
 • Rozsah povinností pronajímatele (pronajímatel nebude do bytu vstupovat samovolně a kdykoliv, ale s nájemcem se domluví…) 
 • Rozpis příslušenství bytu, které je nájemce oprávněn používat (spotřebiče, nábytek…) 
 • Cena za pronájem a informace o platbě  
 • Doba trvání nájmu (na dobu určitou/neurčitou) 
 • Den, místo a podpis (obou stran) 

Ne všechny z výše uvedených bodů jsou povinné. I přesto je lepší je v nájemní smlouvě uvést. Žádná ze stran se pak nemůže odvolávat na to, že pravidla chování, platby a dalších důležitých věcí nejsou dostatečně upravené. Nedostatečná specifikace pak může vést k vašemu znevýhodněnému postavení z pozice vyjednávání. (A nezáleží na tom, zda jste pronajímatel, nebo nájemce.) 

Smlouva by měla být zhotovena písemně v jednom provedení pro každou ze zastupujících stran. 

Dodatek k nájemní smlouvě 

Občas se stane, že je potřeba napsat i dodatek nad rámec původní smlouvy. V tom případě mluvíme o dodatku nájemní smlouvy. Ten se může týkat v podstatě čehokoliv. 

V dodatku by nemělo chybět: 

 • Označení toho, že se jedná o dodatek smlouvy (nezapomeňte na její označení) 
 • Identifikace stran, které uzavírají dodatek (viz výše) 
 • Čeho se dodatek týká 
 • Den, místo a podpis (obou stran) 

Dodatek se může týkat třeba změny práv v užívání prostor, výše nájemného a dalších věcí, které se bezprostředně týkají pronájmu daného bytu. 

Stejně jako u smlouvy platí, že dodatek ke smlouvě by měl být proveden písemně a každá ze stran by měla obdržet jedno jeho vyhotovení. (Ve stejném znění.) Netvrdíme, že je váš pronajímatel podvodník, ale raději si zkontrolujte, že podepisujete totožný dokument, který dostanete k založení i vy. (Nikdy nevíte. Proto si vše raději ověřte.) 

Dodatek k nájemní smlouvě kvůli prodloužení 

Dodatek k nájemní smlouvě může být vyhotoven i z důvodu prodloužení smlouvy. K tomu dochází před vypršením doby nájmu na dobu určitou. 

Věci můžete nechat vyšumět a spoléhat na to, že pokud vás v zákonné lhůtě pronajímatel nevykáže z bytu, smlouva se automaticky prodlužuje. Lepší je se však s pronajímatelem dohodnout předem. A to tak, že nejpozději dva měsíce před skončením nájmu na dobu určitou požádáte o prodloužení nájmu dodatkem ke smlouvě. 

V tomto dodatku by se mělo objevit, na jakou dobu je aktivní jeho platnost. (Může být opět na dobu určitou, nebo neurčitou.) Také se může v dodatku hovořit o dalších změnách s ohledem na podmínky užívání a plateb. 

Nejste-li si při psaní smluv a dodatků k nájemní smlouvě jistí, můžete využít některý ze vzorů smluv, které jsou volně dostupné na internetu. Případně stačí, když si pravidla ohledně pronájmu dohledáte v příslušném zákoníku, který práva a povinnosti nájemce a pronajímatele dostatečně upřesňuje. 

Psali jste už někdy dodatek k nájemní smlouvě?   

 

 

Napsat komentář