Kolaudace: Kdy, kde a jak ji podat + Co je potřeba

Plánujete stavět, nebo provádět další větší zásahy, které se týkají vašeho obydlí? Pak počítejte s tím, že k mnoha úkonům potřebujete povolení stavby. A ještě budete muset v mnoha případech vyřešit kolaudaci. Jaké doklady kolaudace vyžaduje? A jaké jsou podmínky kolaudace?

Ne nadarmo se říká, že jakmile má člověk zájem v našem státě stavět, musí se obrnit pořádnou dávkou trpělivosti. Čeká ho totiž neustálé běhání po úřadech a dokládání, či vypisování nejrůznějších tiskopisů.

Jednou z podmínek bydlení je kolaudace stavby. Pokud ji nemáte, je vaše stavba považována za černou, a tím pádem i za nelegální. Někteří lidé se pokoušejí užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím dodatečně legalizovat, ale ani to nemusí být vždycky možné.

Vše, co byste měli o kolaudaci vědět vám prozradíme níže.

Kdy, kde a jak podat žádost o kolaudaci

Kolaudace stavby musí být vyřešená ještě dřív, než začne být stavba plně využívána. Načasování je tedy celkem jasné. Pokud máte nemovitost, která nemá kolaudaci, nemůžete v ní bydlet. Téměř všechny stavby totiž vyžadují buď oznámení stavebnímu úřadu, nebo kolaudační souhlas. Kolaudační souhlas vyžadují například nemovitosti, které byly prohlášené za kulturní památky.

Pokud potřebujete získat platné formuláře, které se týkají stavebního řízení, stačí se přihlásit na webovou stránku Ministerstva pro místní rozvoj, kde si je můžete stáhnout. Případně zavítejte na stavební úřad. 

Co je potřeba ke kolaudaci

Kromě žádosti musíte doložit celou řadu skutečností. Součástí bývá i kontrola autorizovaného inspektora, který na základě osobní prohlídky zhodnotí, zda je stavba bezpečná. V neposlední řadě, nemovitost musí splňovat celou řadu podmínek, aby mohla být inspektorem považována za způsobilou k obývání.

Mezi nejvýznamnější podmínky patří:

 • Prostor vhodný k obývání (nemovitost by měla mít střechu, okna, zábradlí na balkonech, zábradlí na schodištích…)
 • Ochrana proti požárům (požární hlásič, hasicí přístroje…)
 • Zavedená elektřina, voda, kanalizace
 • Vytápění
 • Vnitřní dveře (alespoň ty, které vedou na WC) 
 • Dokončení povrchů podlah a stěn
 • Funkční kuchyň a koupelna

Jak tedy vidíte, v podstatě by ty největší práce měly být hotové. Důležité je, aby se dalo v nemovitosti bydlet a neohrožovala okolí. 

Jak probíhá kolaudace domu

Ne ve všech případech se musí kolaudace řešit. I tak je ale ze zákona nutné informovat o dokončení stavby stavební úřad. Aby bylo toto hlášení přijato, musí k němu být připojen geometrický plán. Také se to neobejde bez prohlášení o tom, že stavba proběhla podle projektové dokumentace a vydaného povolení stavby. 

Jelikož se ne vždy dělá všechno podle plánu, v takovém případě musíte doložit dokumentaci skutečného provedení stavby. To pro vás ale bohužel ještě nekončí, protože musíte zařídit ještě celou řadu kontrol.

Musíte mít revizní zprávu vnitřní elektroinstalace, revizní zprávu elektrické přípojky, revizní zprávu hromosvodu, revizní zprávu odběrného plynového zařízení a revizní zprávu o kontrole komínu (nebo jinak spalinových cest). 

K tomu všemu ještě přidejme nutnost protokolu o tlakové zkoušce ÚT a topné soustavy, protokolu o těsnosti jímky na vyvážení po zabudování, prohlášení o shodě pro jímku na vyvážení, protokolu o těsnosti vnitřního kanalizačního potrubí, protokolu o těsnosti venkovního kanalizačního potrubí a přípojky, protokolu o tlakové zkoušce vnitřních rozvodů vody a dokladu o tlakové zkoušce přípojky vody.

Ještě potřebujete:

 • Smluvní doklad  s osobou, která je pověřená k likvidaci odpadních vod
 • Povolení užívání vodního díla/septiku
 • Posudek o stanovení objemové aktivity radonu v objektu
 • Prohlášení o shodě k použitým materiálům
 • Prohlášení o shodě na instalovaný požární hlásič

Z toho plyne, že pokud si nevíte rady, nebo se vám to jeví jako časově velmi náročné, bude pro vás nejlepší volbou nájem někoho, kdo se v těchto věcech vyzná a pomůže vám celou záležitost vyřídit bez toho, abyste si u toho chtěli vytrhat všechny svoje vlasy.

Užívání stavby bez kolaudace

Jak už bylo řečeno, užívat některé stavby lze i bez kolaudace. I tak se ale nevyhnete hlášení o ukončení stavby stavebnímu úřadu. Navíc, musíte mít vyřízené všechny náležitosti, které jsme popsali v modulu výše. 

I když se mezi tyto stavby řadí i rodinné domy, stává se, že i tak proběhne kolaudační prohlídka, v průběhu které dostanete buď povolení k užívání stavby, či negativní stanovisko, které užívání stavby znemožňuje. 

Dodatečná kolaudace

Určitě jste už někdy v minulosti četli o problému s černými stavbami. Co když se ale podobná situace stane ve vaší rodině? Je možná dodatečná kolaudace? 

Pokud přijdete na to, že je někde problém, je vhodné se obrátit na odbor územního plánování. Tam získáte souhlas, že je stavba v souladu se závaznou územně plánovací dokumentací. Pokud v tomto bodě uspějete, odeberte se na stavební úřad, kde se dozvíte informace o tom, jaké dokumenty musíte dodat. Lze čekat, že podmínky budou stejné, nebo podobné jako u stavebního řízení. Poslední krok představuje zakreslení do katastrální mapy. Legalizaci černé stavby neignorujte, protože nemá promlčecí lhůtu.

Kolaudace studny

Před zahájením vrtu je potřeba povolení o stavbě vodního díla (vrt, studna…). To získáte na vodoprávním úřadě. K tomu budete potřebovat i hydrogeologický posudek. Dále potřebujete povolení k odběru podzemní vody a územní rozhodnutí, ke kterému se vyjádří vaši sousedé. Pokud by došlo k úbytku vody v jejich studnách, je pravděpodobné, že vám úřad vaši vlastní studnu zamítne. Co se týče územního rozhodnutí, to vydává stavební úřad. Studny nad 30 metrů hloubky musí ještě schválit krajský úřad

Ke kolaudaci pak potřebujete dokumentaci, kterou by vám měl dát projektant. Po kolaudaci je možné studnu či vrt využívat. V opačném případě očekávejte sankce, či dokonce zasypání vrtu. 

Procházeli jste někdy procesem kolaudace? Pokud ano, jaké se v jejím průběhu vyskytly nástrahy?

Zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolaudace – Kolaudace (česky)

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/vzory-a-formulare – Ministerstvo pro místní rozvoj: Vzory a formuláře (česky)

https://www.estav.cz/cz/9182.novela-stavebniho-zakona-uzivani-rodinneho-domu-mate-povinnost-hlasit-i-kdyz-se-nekolauduje – Novela stavebního zákona (česky)

Napsat komentář